Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PBP Gravity Form BD Address

Mô tả

This plugin add Bangladesh address type to gravity form address field.

Very Lightweight- Only 2KB

Ảnh màn hình

 • BD address type

Cài đặt

Automatic

 • In the admin panel under plugins page, click Add New
 • go to Upload tab
 • browse “PBP Gravity Form BD Address” and click install now
 • Click Active plugin
 • Increase Upload limit by enter the value on dashboard menu item “PBP Gravity Form BD Address”.
 • Enjoy!

Manual

 • Extract zip file to your wp-content/plugins directory.
 • In the admin panel under plugins, activate “PBP Gravity Form BD Address”.
 • Increase Upload limit by enter the value on dashboard menu item “PBP “.
 • Enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PBP Gravity Form BD Address” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Release