payu-india

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Một, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PayU India – Official Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp