Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GCCPay Payment for WooCommerce

Mô tả

This plugin implement a Hosted Checkout integration of GCCPay. It will redirect the user to GCCPay payment gateway page.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download the GCCPay Payment for WooCommerce plugin file and then compressed the file to “zip” package
  2. Add new plugins in WooCommerce
  3. Upload plugin, and choose the zip package which had been compressed in step 1
  4. Go to WooCommerce backend settings page
  5. Then go to settings of GCCPay gateway. Fill the form with credentials and save changes then you are ready.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GCCPay Payment for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release