Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dán như là văn bản chưa định dạng

Mô tả

Forces the WordPress editor to paste everything as plain text.

Cài đặt

For detailed installation instructions, please read the standard installation procedure for WordPress plugins.

  1. Upload the /paste-as-plain-text/ directory and its contents to /wp-content/plugins/.
  2. Login to your WordPress installation and activate the plugin through the Plugins menu.
  3. Done. This plugin has no user interface or configuration options.

Hỏi đáp

Installation Instructions

For detailed installation instructions, please read the standard installation procedure for WordPress plugins.

  1. Upload the /paste-as-plain-text/ directory and its contents to /wp-content/plugins/.
  2. Login to your WordPress installation and activate the plugin through the Plugins menu.
  3. Done. This plugin has no user interface or configuration options.

Đánh giá

7 Tháng Tám, 2018
It works as it described yet it doesn’t work on Wordpress’ Guttenberg editor. I hope the developer see this review.
8 Tháng Ba, 2018
Added to a company intranet site. Works great when pasting content from Google docs/sheets
14 Tháng Mười, 2017
Gets rid of the pesky problem of unexpected erroneous tags in the post content. No more explaining to do. Thanks!
13 Tháng Tám, 2017
I really like this plugin. It helps to keep things clean and avoid all the fuzz that comes with pasting text from Word and other text editing tools.
12 Tháng Chín, 2016
Genau das was ich gesucht habe. Standardmässige Aktivierung von “Als Text einfügen” und das Verbergen des entsprechenden Buttons! Sehr nützlich, wenn Benutzer eines Portals mit Vorliebe die Inhalte ihrer Webseite per copy & paste einfügen und damit Chaos im Quellcode verursachen. Wenn es noch eine Möglichkeit gäbe, die Funktion “Als Text einfügen” gleichzeitig für Administratoren optional verfügbar zu machen, wäre es perfekt 🙂
Đọc tất cả 14 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dán như là văn bản chưa định dạng” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added support for WordPress 3.9’s TinyMCE 4.

1.0

  • Initial release