Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Password for WP

Mô tả

Add a password for the entire WordPress website in a simple and quick way. You can edit the background and add a message to the user. The plugin is completely free.

Translations

English, Polish, German, French

Upgrading

If you are upgrading manually via FTP rather that through the WordPress automatic upgrade link, please de-activate and re-activate the plugin to ensure the plugin upgrades correctly.

Upgrade Notice

1.3

Add support for new WordPress > 6

1.2

Add support for new WordPress 5.7

1.1

Add translation: Polish, German, French.

1.0

Add plugin to WordPress repository

Changelog

Ảnh màn hình

Cài đặt

To install and configure this plugin…

  1. Upload or install the plugin through your WordPress admin.
  2. Activate the plugin via the ‘Plugins’ admin menu.
  3. Configure plugin in the Password for WP settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Password for WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Password for WP” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Password for WP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.