Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PASA Link Redirect

Mô tả

WordPress plugin to create and manage 301 SEO friendly link redirector.

Ảnh màn hình

  • PASA Link Redirect Dashboard
  • All Redirect Rules will Display Like This
  • Conformation message before delete any rule

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload pasa-link-redirect-and-manager.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PASA Link Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp