Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Parstools Star Rating

Mô tả

Add fancy star rating to any type of post and page with elegant themes

Features include:

 1. Post Rating
 2. Page Rating
 3. Custom Post Types Rating
 4. Up to 50 themes.
 5. Position (before content, after content or manual with shortcode)
 6. Align (left,right,center)
 7. Multi Language.
 8. Show all rated posts.
 9. Visibility Settings (home page, archive, single post)

Translations:

 • English
 • Persian

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.jpg
 • screenshot-2.jpg

Cài đặt

 1. Upload the plugin to your blog.
 2. Active Plugin.
 3. (optional) Go to settings and choose theme and position

Hỏi đáp

No questions yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Parstools Star Rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial release