Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Allow Shortcodes in Text Widgets

Mô tả

This plugin provides the option to enable/disable the usage of shortcodes in the default text widget provided by WordPress along with smilies if enabled for the blog.

Support

Technical support for this plugin will be provided via the WordPress plugin forum. Additional support may be
available at plugin’s homepage.

Ảnh màn hình

  • This is the options screen showing the settings available with Allow Shortcodes in Text Widgets.

Cài đặt

Installation is simple and straight-forward:

  1. Unzip parse-shortcodes into to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Configure the plugin options under the ‘Settings->Parse Shortcodes Options’ menu in WordPress. Don’t forget to Save Changes!

Hỏi đáp

I have set the option to parse smilies in the `parse shortcodes options` but they don’t show up in the Text Widget

Make sure convert emoticons like :-) and :-P to graphics on display option is checked in the Settings->Writing option page. Also check and make sure you are using valid emoticons and that you are attempting to use shortcode in the default text widget provided by WordPress and not some other custom text widget provided by a different plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Allow Shortcodes in Text Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial public release.