Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Parent Page Link

Mô tả

This widget plugin will display a backlink to the parent page at the end of subpages

  • Only on subpages
  • at the end of the page
  • link to the parent page

Cài đặt

  1. Upload this directory to the ‘wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload this directory to the ‘wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Parent Page Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.0

  • Initial Version