Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Parane Font Manager

Mô tả

Upload and set any font you want on your WordPress website as easy as drinking water.
Just upload the files, no need to hard-coding and knowledge of any css and etc.
working well with any browser on any device.

Cài đặt

1 – Upload the plugin parane-font-manager files to the /wp-content/plugins/ directory.
2 – Activate the parane-font-manager plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
3 – Upload and set any fonts you want from Appearance > Font Manager in WordPress Dashboard

Hỏi đáp

Installation Instructions

1 – Upload the plugin parane-font-manager files to the /wp-content/plugins/ directory.
2 – Activate the parane-font-manager plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
3 – Upload and set any fonts you want from Appearance > Font Manager in WordPress Dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Parane Font Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp