Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Paginator

Mô tả

Adds the “paginator3000” paging navigation to your WordPress blog. “paginator3000” is a pagination technique based on the idea of scrolling.
The demo of the technique can be found here: http://karaboz.ru/2007/11/19/paginator-3000-postranichnaya-navigaciya-budushhego/ .
This plugin is just a localization of the idea for WordPress blogs, the idea itself was created and realized by ecto ( http://ecto.ru ) and karaboz ( http://karaboz.ru ).

Ảnh màn hình

 • Paginator in action

Cài đặt

 1. Open wp-content/plugins folder
 2. Put paginator folder into the wp-content/plugins folder
 3. Activate Paginator plugin
 4. Paste <?php if(function_exists('wp_paginator')) { wp_paginator(); } ?> anywhere in index.php or footer.php of your theme.
  Note: if you want the paginator to also be used for search results, in categories, and for tagged posts, the easiest thing to do is to
  paste <?php if(function_exists('wp_paginator')) { wp_paginator(); } ?> into your footer.php, rather than index.php
 5. To configure Paginator go to ‘WP-Admin -> Settings -> Paginator’
 6. To change CSS style of Paginator, edit /wp-content/plugins/paginator/skin/paginator3000.css

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Paginator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp