Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pagination Translator

Mô tả

Simple plugin wich allows you to Translating wordpress pagination URL (from “page” to anything else).
After activation the plugin, you can set your pagination on Permlainks page.

Cài đặt

How to install

  1. Upload pagination-translator.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

21 Tháng Bảy, 2018
However the last update of this plugin was years ago, it is still working perfectly.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pagination Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

Performance upgrade

1.1

Added support for newest version of WordPress

1.0

Initial release