Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pagination Test Drive

Mô tả

How it works:

 1. Click ‘Tools > Pagination Test Drive’.

 2. Set it up.

 3. Enjoy!

Ảnh màn hình

 • This is the initial screen.

Cài đặt

 1. Upload ‘pagination-test-drive’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pagination Test Drive” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.3.3

 • This version fixes a bug. Upgrade immediately.

Version 1.3.2

 • Updated translations.

Version 1.3.1

 • Change the UI
 • Change plugin information
 • Updated screen shots

Version 1.3

 • If posts_per_page is not specified, get_query_var( ‘posts_per_page’ ) is referenced.

Version 1.2

 • support date archives.

Version 1.1

 • The setting item ‘Posts Per Page’ was added.

Version 1.0

 • Initial release.