Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pagination Rel Links

Mô tả

The Pagination Rel Links plugin will add the meta tags to each paginated page to help index your content properly. It will clean up the issue of duplicate meta and title data that is reported in Google Webmaster Tools to improve SEO.

Cài đặt

  1. Upload pagination-rel-links folder to the /wp-content/plugins/ directory .
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Rel links will be added into the header where appropriate.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pagination Rel Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp