Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Paginated Gallery

Mô tả

Allows you to paginate the standard wordpress gallery.
Excellent for photographers wishing to use wordpress to show off their photos.

Please visit the official website for further details and the latest information on this plugin.

Ảnh màn hình

  • Example

Cài đặt

See on the official website.

Hỏi đáp

Where can I get more information?

Please visit the official website for the latest information on this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Paginated Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release