Pages with category and tag

Mô tả

Add Categories and Tags to Pages.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload pages-with-category-and-tag folder into your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add Categories and Tags to your page

Hỏi đáp

not yet.

Đánh giá

25 Tháng Tám, 2019
Really useful -- f.e if you want to create any collection or grid view based on pages, not posts. Saved my day.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pages with category and tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Pages with category and tag” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Pages with category and tag” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.9.0

  • Released: June 16, 2018
  • New release.