Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pagenator

Mô tả

Pagenator is plugin that add buttons of prev and next to posts.

Ảnh màn hình

  • Here's a screenshot of it in action

Cài đặt

  1. Upload Pagenator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pagenator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp