Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Visibility Option Hide

Mô tả

Page Visibility Option Hide is a WordPress plugin that allows you to easily hide visibility option for pages post by just activate this plugin.

Page Visibility Option Hide Plugin Features

 • Hide visibility option for pages post by just activate this plugin.
 • Cross Browsers Support ( Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc. )

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png

Cài đặt

 • Upload the page-visibility-option-hide.zip file Via WordPress Admin > Plugins > Add New,
 • Alternately, upload wp-post-page-clone folder to the /wp-content/plugins/ directory via FTP,
 • Activate the Page Visibility Option Hide plugin from Admin > Plugins.
 • Now go to the Pages from your dashboard
 • After go to add, or edit page and now in this you can see that the visibility option for pages are not displaying which is done by this plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • Upload the page-visibility-option-hide.zip file Via WordPress Admin > Plugins > Add New,
 • Alternately, upload wp-post-page-clone folder to the /wp-content/plugins/ directory via FTP,
 • Activate the Page Visibility Option Hide plugin from Admin > Plugins.
 • Now go to the Pages from your dashboard
 • After go to add, or edit page and now in this you can see that the visibility option for pages are not displaying which is done by this plugin.
How to hide page visibility option ?
 • Activate the plugin from the ‘Plugins’ menu in Dashboard
 • Now go to all pages on your dashboard
 • After go to add, or edit page.
 • Now in this you can see that the visibility option for pages are not displaying which is done by this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Visibility Option Hide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp