Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Sitemap

Mô tả

Create an html sitemap in a page with the [page-sitemap] shortcode. Automatically checks for nofollow links against Yoast and All-In-One-SEO. If you have either of those plugins enabled, and have set a page to “nofollow,” it will be excluded from the sitemap.

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin from the Plugins admin page.
  2. Insert [page-sitemap] in a page.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install and activate the plugin from the Plugins admin page.
  2. Insert [page-sitemap] in a page.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Stable, initial release

For more information, follow us online at customscripts.tech