Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PageRank

Mô tả

statistX PageRank displays the Google (TM) PageRank of your WordPress blog.
The widget is automatic and can be configured to display different button styles.

Visit Free pagerank Display for details.

Cài đặt

  1. Upload pagerank.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Activate the PageRank Widget and set the Button Style (Style)

Hỏi đáp

What is the statistX PageRank

statistX PageRank displays a small button on your blog that shows the Google (TM) PageRank of your page.
The widget is completely automatic and can be configured to display the button style that fits your design.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PageRank” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version