Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page navigation menu

Mô tả

The administrator is able to select a menu(from menu editor) in post/page editor. The navigation menu will be outputed with help from page_navigation_menu() function.

Cài đặt

  1. Upload page_navigation_menu.php to /wp-content/plugins/page_navigation_menu/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the function page_navigation_menu() in a page template.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page navigation menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed a database-bug.

1.0

  • Released first stable version