Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Excerpts

Mô tả

The standard excerpt field will appear on pages, just as it does on posts.

Additionally, there is a new widget to display the excerpt of a selected page.

Created by Flightless

Cài đặt

  1. Upload the Page Excerpts plugin to your blog
  2. Activate it

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Excerpts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version