Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Excerpts for WordPress Three

Mô tả

Enables excerpts as a feature of the ‘page’ post type, adding the Excerpts meta box to the Edit Page view automagically. This readme is about as long as the entire plugin.

Cài đặt

  1. Upload page-excerpts-for-wordpress-three.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Excerpts for WordPress Three” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First public release