Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Page Editor Full Width Option

Mô tả

This WordPress plugin will change the Gutenberg editor width, which will be make it easy to use Gutenberg editor.

Ảnh màn hình

  • Before plugin editor screen width
  • Full width editor screen

Cài đặt

Upload and Activate plugin. No setting required.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Page Editor Full Width Option” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Updated plugin functionality for WordPress 5.7 version.

1.1

  • Customizer seting option is removed.
  • Plugin resize editor width by default activating the plugin.

1.0

  • This WordPress plugin will add Gutenberg editor full width setting in customize, from where you can change the editor width on page edit screen.