Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Override Comment Deadline

Mô tả

WordPress lets you set a number of days after which comments will be unavailable for individual posts. This plugin will allow you to keep commenting open on specific posts.

Once the plugin is enabled:

  • Set a comment deadline in Settings > Discussion using the “Automatically Close Comments…” option. Closing comments on old posts is a great way to avoid spam comments.
  • Edit an individual post on which you’d like to keep discussion open indefinitely and check the Override Comment Deadline box.

Cài đặt

  1. Upload Override Comment Deadline to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Override Comment Deadline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release