Ovas Connector

Mô tả

Plugin to connect your WordPress website to (Ovas Connect)[https://ovas.nl/online-boekhouden-en-relatie-systeem/].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ovas Connector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Ovas Connector” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Ovas Connector” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.