Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Price Filter

Mô tả

 • Uses native woocommerce API only
 • Statistic for the search requests by taxonomies
 • Simple options

Cài đặt

 • Download to your plugin directory or simply install via WordPress admin interface.
 • Activate.
 • Set product taxonomies in the plugin settings tab of the wocommerce settings page
 • Drop the OT Product Price Filter widget in the sidebar.
 • Use.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 • Download to your plugin directory or simply install via WordPress admin interface.
 • Activate.
 • Set product taxonomies in the plugin settings tab of the wocommerce settings page
 • Drop the OT Product Price Filter widget in the sidebar.
 • Use.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Price Filter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

Fix bug

1.2.0

Fix bug

1.1.0

Fix bug

1.0.0

Plugin release. Operate all the basic functions.