Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EMI Calculator

Mô tả

Use EMI calculator as shortcode in post content or widget area without editing your theme files

USAGE:
Use [emicalc format=”full”][/emicalc] OR [emicalc format=”sidebar”][/emicalc] shortcode in your post content to show the EMI calculator without editing your theme files
EXAMPLE:
[emicalc format=”full”][/emicalc] OR
OR
[emicalc format=”sidebar”][/emicalc]

Ảnh màn hình

 • Full Featured EMI calculator

Cài đặt

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

e.g.

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use [emicalc format=”full”][/emicalc] OR [emicalc format=”sidebar”][/emicalc] shortcode in your post content to show the EMI calculator without editing your theme files
  EXAMPLE:
  [emicalc format=”full”][/emicalc] OR
  OR
  [emicalc format=”sidebar”][/emicalc]

Hỏi đáp

Can we show monthly breakup of intrest and principal amount

Yes offcourse you can show Monthely Breakup of emi by using short code [emicalc format=”full”][/emicalc] in post

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EMI Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • This is first release of Emi calculator suggestion are requested in order to enhance this plugin