Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Orthodox Calendar

Mô tả

Orthodox Calendar with lives of the saints, icons, troparions and kontakions. Daily Scripture readings. Feasts, fast days, days of remembrance.

Ảnh màn hình

  • Orthodox Calendar.

Cài đặt

  1. Download and unzip the package.
  2. Upload/FTP the entire “orthodox-calendar” directory to your /wp-content/plugins/ directory on your blog
  3. Activate the plugin on the “Plugins” tab of the administration panel.
  4. Put “Orthodox Calendar” widget to a sidebar.

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Orthodox Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  1. Diagnostic messages have been changed.
  2. Buttons have new look.

N/A