Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Orphan Word

Mô tả

This plugin will handle the orphan words from: post/page title, widget title, widget text and comment text. An orphan is the first line of a paragraph that lands all by itself at the bottom of a column or page. Designers sometimes also refer to the single-word last line of a paragraph as either a widow or an orphan. Some people call this a “runt”.

Cài đặt

The easy way:

  1. Download from the WordPress plugins page and use the Administrator pages to upload and activate.

The other way:

  1. Upload the orphan-word folder and contents to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. See the result in titles and comments.

Hỏi đáp

Installation Instructions

The easy way:

  1. Download from the WordPress plugins page and use the Administrator pages to upload and activate.

The other way:

  1. Upload the orphan-word folder and contents to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. See the result in titles and comments.
What is an orphan word?

An orphan is the first line of a paragraph that lands all by itself at the bottom of a column or page. Designers sometimes also refer to the single-word last line of a paragraph as either a widow or an orphan. Some people call this a “runt”.

This line has an orphan
word.

This line does not have an
orphan word.
Why should I use this plugin?

You should use it because this will improve you readabilty of your site.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Orphan Word” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release