Ordering Widget for WooCommerce

Mô tả

Ordering Widget for WooCommerce – Display a product sorting dropdown for WooCommerce

Đánh giá

14 Tháng Năm, 2021
Recently I'm using this plugin after search on many web sites How to add sorting dropdown products on a widget and I instaled this plugin and works pretty well.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ordering Widget for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp