Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ordering Widget for WooCommerce

Mô tả

Ordering Widget for WooCommerce – Display a product sorting dropdown for WooCommerce

Đánh giá

14 Tháng Năm, 2021
Recently I’m using this plugin after search on many web sites How to add sorting dropdown products on a widget and I instaled this plugin and works pretty well.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ordering Widget for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp