Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Order Status Time Field for WooCommerce

Mô tả

This plugin records the date and time of an order’s most recent change to a specific status in an order meta field for reporting purposes.

To report on the fields created by this plugin, check out Export Order Items Pro.

Cài đặt

  1. Click “Plugins” > “Add New” in the WordPress admin menu.
  2. Search for “Order Status Time Field for WooCommerce”.
  3. Click “Install Now”.
  4. Click “Activate Plugin”.

Alternatively, you can manually upload the plugin to your wp-content/plugins directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Order Status Time Field for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release