Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Blocks for Gutenberg

Mô tả

This is a very simple plugin that adds a few, white-labeled blocks to help you add some variety in how you display content on your website. As of right now, the Feature block is the only block offered in this plugin, however, we will be adding more blocks soon.

Ảnh màn hình

  • Front-end example
  • Editor example
  • More to come!

Cài đặt

Installing “Blocks for Gutenberg” can be done either by searching for “Blocks for Gutenberg” via the “Plugins > Add New” screen in your WordPress dashboard, or by using the following steps:

  1. Download the plugin via WordPress.org
  2. Upload the ZIP file through the ‘Plugins > Add New > Upload’ screen in your WordPress dashboard
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Blocks for Gutenberg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Blocks for Gutenberg” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Blocks for Gutenberg” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.