Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Options Management

Mô tả

As plugin developer, sometimes you need to visualize and delete some wordpress options, specially when you´re working on the activation/uninstallation of your plugin and during testing phases.
This small plugin can help you to get an overview of all options loaded and you can easily delete one of them if it´s necessary.

Ảnh màn hình

  • Admin tool page

Cài đặt

  1. Upload the Options Management plugin
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “Options Management” menu in “Tools”

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the Options Management plugin
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to “Options Management” menu in “Tools”

Đánh giá

20 Tháng Mười, 2018
I had really high hopes for this plugin. It does work fine on single sites, but lacks any multi-site integration, or network search options. So, no go for me. Hope they can improve this in near future...so I can improve this rating.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Options Management” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Debug – fix include path.

1.0

  • All options loaded visualization.
  • Delete option button.