Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Analytics

Mô tả

This plugin makes it easy to add and enable Google Analytics tracking code on your website.

Features of the plugins

  • Enables Google Analytics for your site.
  • Exclude selected WordPress roles from tracking.
  • One Click disable tracking

Author’s site

Ảnh màn hình

  • Google Analytics settings page

Cài đặt

  1. Upload ‘optimal-google-analytics’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Goto ‘Google Analytics’ to change setting

Hỏi đáp

Where can I find my Google Analytics tracking code?

You can create a free “property” on the Google Analytics website. The UA code is the tracking code which is used in this plugin.

For any support issues, please use the official WordPress support forums.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp