Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Opes WP Social Tabs

Mô tả

Opes WP Social Tabs allows you to add and manage social sliders on your WordPress website.

Just works!

Major features in Opes WP Social Tabs include:

 • Facebook slider
 • Google+ slider
 • Youtube slider
 • Twitter slider (since 1.3.0 version, soon)

Cài đặt

 • Upload the Opes WP Social Tabs plugin to your blog and activate it
 • Go to “OWP Social Tabs” and set social sliders on your website!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Opes WP Social Tabs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

Release Date – 10th April, 2015

 • IMPROVEMENT: enqueue scripts with plugin version variable

1.2.0

Release Date – 9th April, 2015

 • ADD: Youtube slider

1.1.0

Release Date – 25th March, 2015

 • ADD: Google+ slider
 • ADD: Google+ G-Type settings
 • ADD: Activate Plugin Hook

1.0.0

Release Date – 17th March, 2015

 • It is first release