Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Open In New Tab Internal Link

Mô tả

Open the link in a new tab for the Internal Link in the content of single post.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload ndh-ointil.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings -> Open In New Tab Internal Link -> check Active -> Save all changes

Hỏi đáp

How do the Open In New Tab Internal Link plugin work?

Open In New Tab Internal Link plugin automatically adds the target blank attribute to all internal links in the content of single post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open In New Tab Internal Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New plugin update