Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Open External Links In New Windows

Mô tả

Opens external links (those to other websites outside of your own domain, eg., Facebook, Twitter, etc) in new windows.

There are no configuration options, simply install and activate.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Upload the plugin to your plugins directory.
  3. Activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open External Links In New Windows” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp