Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Open Dining Menu

Mô tả

If you’re not currently taking orders through your site, then your site isn’t doing enough for you! This plugin allows you to add your Open Dining menu to your site and take customer orders.

More Information

To learn more about Open Dining, check out our site at https://www.opendining.net

Questions

We can be reached via e-mail at help@opendining.net

Cài đặt

Quick and easy installation:

  1. Upload the folder open-dining-menu to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Open Dining Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp