one-click-xml-sitemap

Mô tả

This plugin has been closed as of 2 Tháng Tư, 2021 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
sitemap didnt created, url list consist of one page instead 4k posts .
Đọc tất cả 9 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“One Click XML Sitemap” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp