Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

One-click-print

Mô tả

One-click-print is a light weight easy to use print plugin for your post and pages. Just insert this [one-click-print] shortcode into your post/page and you can print the page using print button. That’s not it for advance user you can customize your print buttons and many more feature!! Which makes your website more user friendly .Find out quick printing shortcodes from our plugin guide.
Enjoy the plugin and Thanks WordPress.
Check out complete installation guide One Click Print

Find out our step by step installation video tutorial for more info

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“One-click-print” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.