Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

One Backend Language

Mô tả

Lets you choose your Backend Language for your complete Backend, also if your Frontend is using another Language (including Multisite).
You can choose from any language you installed. For a list of availible languages, check “WordPress_in_Your_Language” or create your own files.

Ảnh màn hình

  • Backend Menu

Cài đặt

  1. Upload onebackendlanguage.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Select your Language under “Settings” -> “One Backend Language” and hit “Save Changes”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“One Backend Language” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Version