Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

text-to-speech Ondoku

Mô tả

It is a plugin for WordPress of Ondoku that converts text into an audio file and reads it aloud. With this plugin, you can have your blog text read aloud.

 • Free registration is required for reading aloud to use this plug-in.
  https://ondoku3.com

Cài đặt

 1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
 2. In the browser input box, type “Ondoku”.
 3. Select the “Ondoku” plugin and click “Install”.
 4. Activate the plugin.

OR…

 1. Download the plugin from this page.
 2. Save the .zip file to a location on your computer.
 3. Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
 4. Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
 5. Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

THEN

The setup is very easy.

 1. Open the settings page while logged in to Ondoku.

 2. Copy the access token.

 3. Just paste the access token from “Settings” of “Plugins” of WordPress and save it.

Hỏi đáp

https://ondoku3.com/post/ondoku-faq/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“text-to-speech Ondoku” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“text-to-speech Ondoku” đã được dịch qua 7 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “text-to-speech Ondoku” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2020/10/24 Created

2021/03/06 Support voice and speed, pitch settings.

2021/03/07 Redirect to setting, when install plugin.

2021/03/12 Add new language and voices.

2021/10/08 Add token check.

2023/08/26 Add new languages and voices