Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OMS Coupon

Mô tả

WordPress Coupon plugin to promote affiliate coupon and deals on your WordPress site. Free and open-source.

Ảnh màn hình

  • Coupon manager for admin only.
  • Display coupon by shortcode.
  • Coupon list in user view.
  • Coupon list in admin view.

Cài đặt

There are no special requirements.

Hỏi đáp

Will there be a paid version in the future?

No.

Will it be constantly updated and fixed?

Ha ha… maybe.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OMS Coupon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fix wrong page parameter.

1.0.1

  • Fix unable to uninstall.

1.0.0

  • First release.