Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Old Post Notification

Mô tả

When editing a post, check “Mark as Old” in the metabox labeled “Old Post Notification” to add the notification to the top of the post. You can also define a custom message for this specific post. If no custom message is provided, the default message set in Settings > Old Post Notification will be used.

Further Customization with filters, described in documentation.

Documentation | Support Forum

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Old Post Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fix issue with wp_editor

1.0

  • Initial Release