Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OKEY

Mô tả

This module allow you to easily issue the invoices from WooCommerce to the 3rd party OKEY (https://portal.eokey.ro)

Automate your billing with OKEY by using this module.

Features:
Ability to change the invoicing preferences (like VAT number, currency, paper size, lanaguage)
Ability to issue the invoice directly from the order page with just 1 button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OKEY” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “OKEY” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.