Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OKCOM Sort and Show ID Slug Thumbnails

Mô tả

With sorting function, ID, slug, thumbnail, and character count are displayed.

Cài đặt

  1. From the WP admin panel, click “Plugins” -> “Add new”.
  2. In the browser input box, type “OKCOM Sort and Show ID Slug Thumbnails”.
  3. Select the “OKCOM Sort and Show ID Slug Thumbnails” plugin and click “Install”.
  4. Activate the plugin.

OR…

  1. Download the plugin from this page.
  2. Save the .zip file to a location on your computer.
  3. Open the WP admin panel, and click “Plugins” -> “Add new”.
  4. Click “upload”.. then browse to the .zip file downloaded from this page.
  5. Click “Install”.. and then “Activate plugin”.

Hỏi đáp

coming soon

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OKCOM Sort and Show ID Slug Thumbnails” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp