Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Oheso Version Report

Mô tả

We will create a list using the official plugin directory API
to display the version information of the plugin and the theme
to be updated and to find out which old plugins to replace.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Oheso Version Report” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • adopted class autoloader and theme autoloader.

0.1

  • First Release (beta)