Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Offsite Post

Mô tả

You can use this to show posts from other sites on your homepage and in your archives alongside your own sites posts.
After you activate the plugin, any post with the post type “Link” will redirect to the first link in that posts content.

Cài đặt

  1. Upload ‘offsite-post’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate Offsite Post through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Who can I contact for support?

Pat Hawks is the man for that job. plugins@dirtysuds.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Offsite Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00 20110922

  • First version
  • Works