Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Off Your Site

Mô tả

Temporarily disable webste display to users but still display with administrators to update the website.

Hỗ trợ

FAQ

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the entire off-your-site folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Off Your Site’ menu in your WordPress admin panel.

Hỏi đáp

You’ll find the FAQ on enqtran.com.

Installation Instructions
  1. Upload the entire off-your-site folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

You will find ‘Off Your Site’ menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Off Your Site” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

For more information, see Releases

4.4

  • Fix bug function not fonud

4.3

  • Frist version plugin